SUNROOF

SunRoof – dach zintegrowany z ogniwami fotowoltaicznymi. U podstaw działalności firmy leży przyspieszenie przejścia świata na odnawialne źródła energii. Celem SunRoof jest zastąpienie wszystkich dachów dachami solarnymi, które będą produkowały tyle prądu, aby w całości pokryć rosnące zapotrzebowanie mieszkańców naszego globu i zapewnić ekologiczną przyszłość.